งาน
หางาน สมัครงาน
     
ประเภทสินค้า ชื่อสินค้า บริษัท/ร้าน
ค้นหาจากหมวดหมู่สินค้า
ใบสมัครงาน
(ถ้าเป็นไปได้ควรกรอกข้อมูลเป็นภาษาอักกฤษ)
กรอกครั้งเดียวสมัครได้ไม่จำกัด (ข้อมูล ครบถ้วน ชัดเจน ผู้รับสมัครงานตัดสินใจง่าย โอกาสได้งานสูง)
ข้อมูลสมัครงานนี้จะถูกเรียกดูจากบริษัทที่ท่านได้สมัครงานด้วยเท่านั้น (ต้อง "สมัครสมาชิก" ก่อน)
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสมาชิก
Username :
 Password :
ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดจะไม่ถูกเผยแพร่กับบุคคลทั่วไปอย่างแน่นอน
touchluck จะอนุญาตให้เฉพาะบริษัทที่น่าเชื่อถือเป็นผู้มีสิทธิ์ค้นข้อมูลของท่านเท่านั้น
อนุญาตให้ค้นประวัติของท่านหรือไม่ : ไม่อนุญาต   อนุญาต
ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของคุณ
(ถ้าอนุญาตให้ค้นประวัติให้ใส่ข้อมูลที่มีเครื่องหมาย *** ให้ครบ)
(สำหรับผู้ไม่อนุญาติให้ค้นประวัติ จะกรอกเงินเดือนที่ต้องการหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่จะเห็นสมควร)
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :   ***
ประสบการณ์ตำแหน่งข้างต้น :   ปี ***
ประเภทธุรกิจที่สนใจ :   เช่น โรงแรม, โรงงาน, ค้าส่ง, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
เงินเดือนที่ต้องการ :   บาท ***
ต้องการทำเป็นงาน :   ประจำ ตามสัญญาจ้าง Part time นักศึกษาฝีกงาน
ทำงานต่างจังหวัด :   ไม่ได้   ได้
พื้นที่ ๆ ต้องการทำงาน :   ***
ข้อมูลส่วนบุคคล
"รูปเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณารับเข้าทำงาน กรุณาอย่าปล่อยว่าง"
(การสมัครงานควรใช้รูปที่เหมาะสม)
รูปหน้าตรงไม่สวมหมวก :   (ไม่เกิน 150 Kb) ดูวิธี ย่อภาพ
อายุ :   *
ส่วนสูง :   * (เซ็นติเมตร)
น้ำหนัก :   * (กิโลกรัม)
เชื้อชาติ :   *
สัญชาติ :   *
ศาสนา :   *
การเกณฑ์ทหาร :  ยังไม่เกณฑ์ เกณฑ์แล้ว ได้รับการยกเว้น *
สถานภาพ :  โสด สมรส (มีบุตร ไม่มีบุตร)อย่า *
บุคคลอ้างอิง :  

ข้อมูลการศึกษา
การศึกษา :   *
สถาบันที่จบ :   *
พ.ศ. ที่จบ :   *
เกรดเฉลี่ย :   *
สาขาวิชาที่จบ :    (ถ้ามีไม่ควรเว้นว่าง)
วิชาเอก :    (ถ้ามีไม่ควรเว้นว่าง)

ประวัติการทำงานเรียงตามลำดับ
 1)บริษัทล่าสุด 
ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่
เดือน พ.ศ. ถึง
เดือน พ.ศ.    
ตำแหน่ง : 
เงินเดือน : 
สาเหตุที่ออก : 
 2)บริษัทก่อนหน้า 
ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่
เดือน พ.ศ. ถึง
เดือน พ.ศ.    
ตำแหน่ง : 
เงินเดือน : 
สาเหตุที่ออก : 
 3)บริษัทก่อนหน้า 
ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่
เดือน พ.ศ. ถึง
เดือน พ.ศ.    
ตำแหน่ง : 
เงินเดือน : 
 สาเหตุที่ออก : 

ความสามารถด้าน : ภาษา, พิมพ์ดีด, ขับขี่ยานยนต์, คอมพิวเตอร์
เลือกรายการด้านล่าง แล้วกดปุ่ม ADD ที่ละ 1 รายการ
(ถ้าเกิดผิดพลาดไม่ต้องสนใจ ค่อยอ่านคำแนะนำด้านล้าง)
-> ->
วิธีลบหัวข้อซ้ำ หรือ ข้อที่ไม่ต้องการ : กดเมาส์ลากทับหัวข้อนั้น -> กดปุ่ม Back Space
(ถ้าเลือก ข้อ 19 หรือ ข้อ 40 จะเห็นเครื่องหมาย # ที่ท้ายหัวข้อ กรุณาอย่าลบออก)


ฝีกงาน / อบรม / สัมนา :  

โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ :  

ความสามารถพิเศษ :  

   
HOME หน้าหลัก
ลงประกาศซื้อ-ขาย | ลงประกาศขาย | งาน หางาน ตลาดงาน | ลงประกาศรับสมัครงาน | Resume | ลงประกาศหางาน | กรอกใบสมัครงาน | ค้นหาเว็บ | Add UR | Link Exchange | Banner Exchange | สมัครสมาชิก